JAVO Toiletbrilreiniger spray 60 ML

2,99 Excl.Btw | 3,62 Incl.Btw

Speciale reiniger op basis van alcohol voor het reinigen van toiletbril, deurknop etc.
Ideaal voor gebruik op reis.
Special alcohol-based cleaner for cleaning toilet seat, door knob etc.
Ideal for use when traveling.

Op voorraad

Artikelnummer: TBR60 Categorieën: , Tag:

Beschrijving

JAVO ® Toiletbrilreiniger
Speciale reiniger op basis van alcohol voor het reinigen van toiletbril, deurknop etc.
Ideaal voor gebruik op reis.
Gebruiksaanwijzing:
Spray het te reinigen oppervlak in op een afstand van ca. 25 cm.
Even in laten werken (15 sec.) dan met toiletpapier of papieren handdoekje afnemen.

GEVAAR
Gevarenaanduidingen:

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen:
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/
open/vuur/hete oppervlakken. – Niet roken.
P233 In goed gesloten verpakking bewaren.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN:
voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten;
contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

JAVO ® Toilet seat cleaner
Special alcohol-based cleaner for cleaning toilet seat, door knob etc.
Ideal for use when traveling
Instructions for use:
Spray the surface to be cleaned in from a distance of approx. 25 cm.
Let it work for a while (15 sec.) then wipe with toilet paper or paper towel.

DANGER
Hazard statement:
H225 Highly flammable liquid and vapour.
H319: Causes serious eye irritation.
Prevention:
P102: Keep out of reach of children.
P210: Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
P233: Keep container tightly closed.
P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously
with water for several minutes.
Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.

Informatie Detergentenverordening (EG)

Hieronder treft u de ingrediëntenlijst aan van JAVO toiletbrilreiniger spray
Deze lijst is gerangschikt op alfabetische volgorde.
De ingrediënten zijn gerangschikt naar aanwezige concentratie in aflopende volgorde,
startend met de hoogste concentratie.
Let op: op de verpakking staan bij de ingrediënten groepsnamen vermeld (o.a. nietionogene oppervlakte-actieve stoffen). In onderstaande ingrediëntenlijst staan de groepsnamen niet vermeld, maar worden alle ingrediënten afzonderlijk benoemd. Op deze manier is in één oogopslag te zien wat er in het product zit.
Voor een verklaring van de gebruikte INCI-namen verwijzen wij u naar de volgende website: https://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics/cosing_nl

Neem in geval van calamiteiten of dringende medische vragen contact op met uw (huis)arts.

Ingrediënten JAVO® Toiletbrilreiniger spray
Alcohol
Aqua
Isopropyl Alcohol
Lauryl Glycoside,
Cocamidopropyl Betaine
Sodium Chloride
Citric Acid